Silverpriset

Ädelmetallernas pris beror på hur världens marknadsekonomi ser ut och förändras hela tiden. Priset är detsamma över hela världen.

Vid intresse går det att följa priserna varje dag på ”nätet”, detta är dock råvarupriset, vilket är lägre än inköpspriset då det tillkommer formpris och liknande vid köp av ädelmetall.

Som riktvärde kan sägas att man för närvarande kan göra en medelbred och tjock silverring eller medelstort hängsmycke för runt 100 kr i silverkostnad.

Allt material som behövs på en silversmideskurs går bra att köpa vid kurstillfälle.

För närvarande kostar silvret 15 kronor per gram för färdigt smycke på kurserna.