I verkstaden

I verkstaden  utanför Nässjö finns plats för 6 kursdeltagare.

På tider som inga kurser hålls finns möjlighet att hyra plats i verkstaden för eget arbete utan handledning. Vid intresse ta kontakt.